Sundhed & Trivsel

Her får du et materiale, du kan bruge til at undervise dine elever i uge 6, eller på et hvilket som helst andet tidspunkt du finder passende.

Når eleverne afslutter forløbet vil de:

Have stiftet bekendtskab med kroppens opbygning

Have et kendskab til hvordan man har god mundhygiejne

Have stiftet bekendtskab med, at nogle mennesker har handicaps